Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteistamme ja niiden sisältämistä aineista, voit lukea täältä vastauksia joihinkin kysymyksiin. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, joten otathan meihin yhteyttä, mikäli haluat tietää lisää.

En ole varma, mitä ”dermatologisesti testattu” tarkoittaa. Ovatko Libressen tuotteet ihoystävällisiä?

Termille ei ole olemassa virallista määritelmää. Yleensä ”dermatologisesti testatulla” tarkoitetaan tuotetta, joka on testattu ja joka on osoittautunut turvalliseksi ihmisen iholle. Todellisuudessa jokainen tämän väitteen esittävä yritys määrittelee itse käyttämänsä testimenetelmät. Libresselle se tarkoittaa sitä, että tuotteet tai tuotteen raaka-aineet ovat läpäisseet ihmisillä suoritetut ihoturvallisuustutkimukset ja että niitä voi turvallisesti käyttää kosketuksessa ihon kanssa. 

En oikein ymmärrä, mitä ”hypoallergeeninen” tarkoittaa.
Et ole ainoa. Yksimielisyyttä ”hypoallergeenisen” määritelmästä ei näytä olevan. Kun sitä käytetään kosmetiikka- tai hygieniatuotteiden mainostamiseen, sillä tarkoitetaan yleensä sitä, että tuote aiheuttaa vähemmän allergisia reaktioita kuin tavanomaiset samaan käyttötarkoitukseen suunnitellut tuotteet. Siitä, kuinka tuotteita pitäisi testata, ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä, eikä termille ole yhtä tiettyä määritelmää. 
 
Joskus käytämme ”hypoallergeeninen”-termiä kuvataksemme tuotteita, jotka on suunniteltu erityisesti minimoimaan allergisten reaktioiden puhkeaminen. Näiden tuotteiden erityisominaisuuksia ovat hajusteettomuus ja se, etteivät ne sisällä aineita, joiden tiedetään aiheuttavan ihon herkistymistä. 
 
Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että kaikissa tuotteissamme on tiukat rajat ainesosille, jotka voivat aiheuttaa allergioita, ja reklamaatiotilastomme osoittavat meidän panostaneen oikeaan asiaan.  
Voivatko Essityn tuotteet laukaista allergisen reaktion?

Allergeenien luonteesta johtuen kukaan ei voi taata sitä, että jokin tuote ei koskaan aiheuta allergista reaktiota. Kaikki reagoivat yksilöllisesti, ja usein myös eri tavoin elämän eri vaiheissa. 

Me Essityllä olemme kuitenkin kehittäneet tuotteita, jotka ovat hellävaraisia iholle. Tämä alkaa toimittajistamme, jotka eivät saa käyttää tiettävästi allergeeneiksi luokiteltavia aineita. Tuoteturvallisuusasiantuntijamme arvioivat tuotteidemme koostumuksissa käytettävät aineet tarpeen mukaan mahdollisten allergeenien varalta. Reklamaatiotilastomme vahvistavat, että tuotteidemme aiheuttamat ihoreaktiot ovat erittäin harvinaisia: sataa miljoonaa myytyä tuotetta kohden vastaanotamme käyttäjiltä vähemmän kuin yhden reklamaation. 

Teettekö imukykyisille hygieniatuotteillenne (siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) allergiatestejä?
Yleisesti ottaen emme. Emme myöskään suorita ihmisillä tai eläimillä herkistymisestä kertovia testejä – siis testejä, joissa etsitään allergiavasteita. 
 
Sen sijaan suoritamme ihmisillä ihoärsytystestejä, joissa tutkitaan tilapäistä punoitusta, kuivuutta ja kutiamista, kun iho on kosketuksissa tietyn aineen kanssa. Imukykyiset hygieniatuotteemme (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat ja kuukautisalushousut) valmistetaan tiukkoja menetelmiä seuraten, jotta ne ovat turvallisia ja hellävaraisia iholle.
 
Essityn maailmanlaajuinen toimittajastandardi kieltää allergeeneiksi luokiteltavien aineiden käytön lukuun ottamatta hajusteita, joista on selkeä merkintä tuotteessa. Nämä hajusteet kuitenkin arvioidaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat tuotteen käyttötarkoituksen kannalta turvallisia.
Sisältävätkö imukykyiset hygieniatuotteenne (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) ihoärsytystä aiheuttavia aineita?

Sitoutunut tuoteturvallisuustiimimme arvioi jokaisen tuotteidemme sisältämän materiaalin varmistaakseen, että se täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset ja on tuotteen käyttötarkoituksen kannalta turvallinen. Tällaisia arviointeja ovat esimerkiksi kemiallisten jäämien analyysit ja toksikologiset kokeet, kuten ihoärsytystä mittaavat testit. 

Kaikki ihoärsytystä mittaavat testit ja tutkimukset ovat itsenäisen eettisen työryhmän hyväksymiä, ja ne suoritetaan lääkärin valvonnassa. Vaikka emme voi taata, etteivät tuotteemme ärsytä ihoa, teemme kaikkemme minimoidaksemme riskin. 

Voinko saada TSS:n (toksinen sokkioireyhtymä) tamponien käytöstä?
Toksinen sokkioireyhtymä (TSS) on äärimmäisen harvinainen mutta pahimmillaan hengenvaarallinen infektio, joka johtuu bakteerien verenkiertoon vapauttamista vaarallisista toksiineista. Jos se havaitaan ja hoidetaan ajoissa, se voidaan parantaa nopeasti.
 
TSS ei liity kuitenkaan suoraan tamponien käyttöön. Vain noin puolet TSS-infektioista liittyy kuukautisiin, ja toisaalta se voi esiintyä kuukautisten aikana silloinkin, kun tamponeja ei käytetä.
 
Lue joka tapauksessa aina käyttöohjeet ja noudata tamponin oikean imutason valitsemiseen ja tamponin enimmäiskäyttöaikaan liittyviä ohjeita.
 
Lisätietoa asiasta saat täältä
Sisältävätkö Essityn tuotteet kemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa hormoneihini?
Me kaikki tuoteturvallisuustiimin jäsenet käytämme Essityn tuotteita kotona ja uskallamme antaa niitä myös perheenjäsentemme käyttöön. 
 
Olemme erittäin tiukkoja myös sellaisten kemikaalien käytössä, jotka voivat vaikuttaa elimistön hormoneihin. Edellytämme toimittajiltamme läpinäkyvyyttä tällaisten kemikaalien käytössä. Seulomme jäänteet valikoiduista aineista ja varmistamme, että niitä ei havaita tai niiden määrä on niin minimaalinen, että ne ovat reilusti minkään huolestuttavan tason alapuolella.  
 
Toistaiseksi tiede ei ole perillä kaikista vaikutuksista, joita kemikaaleilla on hormoneihin. Siksi seuraamme tutkimusta tunnollisesti ja tiiviisti ja päivitämme tuoteturvallisuusprosessejamme niiden tulosten pohjalta.
Sisältävätkö Libressen tuotteet huolta aiheuttavia kemikaaleja?
Emme käytä kemikaaleja pitoisuuksina, joista voi olla haittaa. Monia huolta aiheuttavia kemikaaleja esiintyy vääjäämättä luonnon- tai synteettisissä materiaaleissa pienen pieninä määrinä – pitoisuuksia mitataan ppm- (parts per million), ppb- (parts per billion) tai ppt-yksiköissä (parts per trillion). Vertailun vuoksi: yksi ppt on kuin yksi sekunti suhteessa 32 000 vuoteen.
 
Tuoteturvallisuustiimimme antaa materiaalille hyväksynnän vasta, kun se on läpäissyt tiukan tuoteturvallisuusarviointimme, jolla varmistetaan, ettei siinä ole kemikaalijäänteitä pitoisuuksina, jotka ylittävät uusimman tieteellisen tiedon mukaisen turvallisena pidetyn tason.
Ovatko luonnossa syntyvät kemikaalit parempia/turvallisempia kuin ihmisen valmistamat?
On yleinen väärinymmärrys, että ”luonnollinen” tarkoittaa hyvää ja turvallista ja että ”synteettinen” tarkoittaa huonoa ja myrkyllistä. Totuus on, ettei kemikaaleja voi erotella näin. Luonnosta saadut kemikaaliseokset voivat olla alhaisinakin annoksina erittäin myrkyllisiä – esimerkiksi myrkkysienet tai raa’at kidneypavut.
 
Toisaalta synteettinen C-vitamiini ei poikkea mitenkään appelsiinista saadusta. Se maistuu samalta ja sillä on nautittuna täsmälleen sama vaikutus.
 
Olennaista tuotteen turvallisuuden arvioinnissa on se, mitä kemikaaleja se sisältää ja kuinka paljon – ei se, onko kemikaalit saatu luonnosta vai valmistettu laboratoriossa. 
Käytättekö tuotteissanne kierrätettyjä materiaaleja/ainesosia?

Ehdottomasti. Vastuullisuus on tärkeä prioriteetti kaikille Essityn brändeille. Olemme sitoutuneita kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia, samalla kun pienennämme ympäristöjalanjälkeämme. Kierrätettyjen materiaalien käyttö tuotteissamme on tässä erinomainen tapa. Esimerkiksi globaalissa pehmopaperituotannossamme käytetyistä kuiduista yli 40 prosenttia on kierrätettyjä. 

Me Essityllä etsimme myös jatkuvasti uusia tapoja tehdä ”enemmän vähemmällä”: valmistamme aiempaa ohuempia tai tiivistetympiä tuotteita, jotka toimivat aiempaa paremmin, mutta vaativat vähemmän materiaalia ja tuottavat vähemmän jätettä. 

Perimmäisenä tavoitteenamme on edistää kiertotaloutta. Se merkitsee sitä, että tutkimme uusia ratkaisuja, käytämme uusiutuvia ja kierrätettyjä materiaaleja sekä sovellamme innovatiivisia tapoja tehdä tuotteistamme ja pakkauksistamme uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä. 

Valkaisusta kuulee paljon negatiivista. Valkaistaanko Libressen tuotteet?

Mitään Libressen tuotteiden materiaaleja ei valkaista kloorikaasulla (alkuainekloorilla). Olet kuullut kielteisiä näkemyksiä varmaankin juuri alkuainekloorista. 

Hyväksymämme valkaisumenetelmät (sellu- ja viskoosikuiduille) ovat ECF-menetelmä (ei sisällä alkuaineklooria) ja TCF-menetelmä (täysin klooriton), joita Euroopan teollisuuspäästödirektiivi pitää parhaina saatavilla olevina tekniikoina. Molempien menetelmien ympäristövaikutus on alhainen, sillä ne perustuvat moderneihin ja tehokkaisiin prosesseihin, ja jäteveden käsittely on niissä tehokas. Lisäksi molemmat ovat turvallisia ei-toivottujen kemikaalien jäämien kannalta.

Olen huolissani muovien liikakäytöstä. Mitä Essity tekee vähentääkseen muovien käyttöä?

Mekin olemme siitä huolissamme, ja siksi käytämme muoveja tuotteissamme ja pakkauksissamme vain tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat paitsi puhtaita, myös turvallisia käyttää ja sopivia siihen hygieniatarkoitukseen, jota varten ne on valmistettu. Lisäksi etsimme jatkuvasti tapoja käyttää aina vain vähemmän materiaaleja tuotteissamme, mikä koskee myös muoveja, ja lisäämään uusiutuvien tai kierrätettyjen muovien käyttöä. Yksi esimerkki tästä on optimoitu muovikelmun käyttö, minkä ansiosta olemme pystyneet vähentämään muovien käyttöä Euroopan pehmopaperitehtaillamme. 

Essity on aktiivinen jäsen Ellen MacArthur Foundation -säätiön ”New Plastic Economy” -muovialoitteessa. Tavoitteenamme on saavuttaa sataprosenttinen kierrätettävyys kaikissa pakkauksissamme, ja olemme jo nyt sitoutuneita kunnianhimoiseen tavoitteeseen valmistaa 85 prosenttia pakkauksistamme uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2025 mennessä.

Mistä muovipullonne valmistetaan? Sisältävätkö ne bisfenoli A:ta?

Muovipullomme valmistetaan eriasteisista polyetyleenistä (pullot, pumput, venttiilit ja korkit). Essityn maailmanlaajuinen toimittajastandardi kieltää bisfenoli A:n käytön lisäämisen tarkoituksella raaka-aineisiimme, emmekä lisää sitä tuotantoprosessissa. Vastaus on siis kielteinen – eli bisfenoli A:sta pulloissamme ei tarvitse olla huolissaan.

Pitäisikö minun olla huolissaan bisfenoli A:sta Libressen imukykyisissä hygieniatuotteissa (siis siteissä, tamponeissa, pikkuhousunsuojissa tai kuukautisalushousuissa)?

Bisfenoli A:n käytöstä tuotteissamme ei tarvitse olla huolissaan. Maailmanlaajuinen toimittajastandardimme nimenomaisesti kieltää tämän kemikaalin lisäämisen raaka-aineisiimme. Sitä ei myöskään käytetä imukykyisten hygieniatuotteidemme (siis siteiden, tamponien, pikkuhousunsuojien tai kuukautisalushousujen) valmistusprosessissa.

Inkontinenssi-, vauvan- ja naisten imukykyisten tuotteiden raaka-aineiden kemiallisen analyysin ohjelmamme ansiosta voimme luottavaisesti todeta, että jäämät ovat erittäin pieniä silloin, kun niitä esiintyy havaittavalla tasolla – ne ovat reilusti alle turvallisuuden ja sääntelyn asettamien rajojen.

Pyrin olemaan tietoinen päivittäistuotteiden piiloformaldehydistä. Sisältävätkö Essityn tuotteet formaldehydiä?

Me Essityllä emme koskaan lisää tarkoituksella vaarallisia aineita tuotteisiimme, emme myöskään formaldehydiä – tuotteidemme turvallisuus on nimittäin meille ehdottoman tärkeää. Käyttämissämme raaka-aineissa tai prosessikemikaaleissa havaitaan joskus formaldehydijäämiä, mutta kun ne havaitaan, ovat määrät juuri ja juuri havaittavia, joten syytä huoleen ei ole.

Sisältävätkö Libressen intiimipesugeelit vaarallisia kemikaaleja?

Ainoastaan hyväksytyt ainesosat ovat sallittuja tuotteissamme, ja meillä on tarkat prosessit sen varmistamiseksi, että tuotteemme ovat turvallisia miljoonille kuluttajillemme. Olemme valinneet kaikki ainesosat erittäin huolellisesti, ja jokainen Libressen intiimipesugeeli on testattu gynekologin valvonnassa. Olemme täysin varmoja siitä, että ne ovat käyttötarkoitukseensa turvallisia.

Olen huolissani ftalaattien vaikutuksesta perheeni terveyteen ja omaan terveyteeni. Sisältävätkö Libressen tuotteet ftalaatteja?

Ftalaatit ovat kemikaaliryhmä, joka voi häiritä normaaleja hormonitoimintoja ja jotka luokitellaan laajemmin tarkasteltuna hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ryhmään.  

Me Libressellä emme koskaan tarkoituksella lisää ftalaatteja imukykyisiin hygieniatuotteisiimme (siis siteisiin, tamponeihin, pikkuhousunsuojiin tai kuukautisalushousuihin). Kuten muitakin ei-toivottuja kemikaalijäämiä, löydämme joskus myös ftalaattijäämiä käyttämistämme raaka-aineista. Kun tätä sattuu, ovat tasot niin alhaiset, että aineen määrä on juuri ja juuri havaittava – ja reilusti alle huolestuttavan tason.

Olen huolissani siitä, sisältävätkö Libressen tuotteet dioksiineja. Tarvitseeko minun olla huolissaan?
Ei, sinun ei tarvitse olla huolissaan. Mitään Libressen tuotteiden sisältämistä materiaaleista ei valkaista kloorikaasulla (alkuainekloorilla) – eli menetelmällä, josta syntyy dioksiineja. 
 
Libressen imukykyisille hygieniatuotteille (eli siteille, tamponeille, pikkuhousunsuojille tai kuukautisalushousuille) suoritetun kemiallisen analyysin toteamisrajat ovat erittäin alhaiset, ja havaitsemamme dioksiinitasot ovat joko alle tai vain hieman yli näiden rajojen – sitä siis esiintyy samoissa määrin kuin luonnostaan ympäristössä ja reilusti alle lakisääteisten rajojen. 
 
Mitä tästä voidaan päätellä? Tuotteidemme turvallisuudesta ei koskaan tingitä.
Voinko olla aivan varma siitä, ettei Essityn tuotteissa ole tiettävästi syöpää aiheuttavia kemikaaleja?
Missään Essityn tuotteissa ei ole lisättyjä kemikaaleja, jotka ovat haitallisia käyttäjille tai voivat aiheuttaa syöpää. On tärkeää ymmärtää, että kemikaaleja on kaikkialla meitä ympäröivässä luonnossa, ja näin ollen joidenkin niiden jäämiä voi esiintyä materiaaleissamme ja tuotteissamme. Nämä jäämät ovat kuitenkin äärimmäisen pieniä ja siten turvallisia.
 
Maailmanlaajuinen toimittajastandardimme, joka sitoo toimittajiamme, kieltää hyvin selvästi tiettävästi karsinogeenisten (= mahdollisesti syöpää aiheuttavien) ja mutageenisten (= mahdollisesti mutaatioita aiheuttavien) kemikaalien käytön tuotteissamme käytetyissä raaka-aineissa. Emme käytä niitä myöskään tuotantoprosesseissamme.
 
Voit olla täysin varma siitä, että tuotteemme eivät sisällä karsinogeenejä määrinä, jotka ovat lähimainkaan vaarallisia. 
Sisältävätkö Libressen imukykyiset hygieniatuotteet (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) hajusteita tai muita erityisiä hajusteainesosia?
Jotkin siteet ja pikkuhousunsuojat sisältävät tällaisia aineita. Valikoimme ja arvioimme näiden tuotteiden hajusteet tarkasti varmistaaksemme, että ne ovat tuotteen käyttötarkoituksen kannalta turvallisia. Jos tuote sisältää hajustetta, on tästä sen etiketissä selvä merkintä, kuten ”sisältää hajusteita” tai ”hajustettu”.  
Sisältävätkö imukykyiset hygieniatuotteet (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) säilöntäaineita?
Eivät – eiväthän imukykyiset hygieniatuotteet (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) vaadi säilyäkseen säilöntäaineita. 
 
Ainoastaan silloin, kun tuotteeseen halutaan tiettyjä ominaisuuksia, kuten hajujen ehkäisyä tai jokin antimikrobinen vaikutus, lisäämme tuotteisiin tarkoituksella biosidiainesosia tätä tarkoitusta varten. Tällaiset tuotteet tunnistaa siitä, mitä niiden etiketissä lukee.
 
Joissakin lisäaineissa ja tuotantokemikaaleissa on säilöntäaineita, ja tästä syystä niiden jäämiä havaitaan joskus tuotteissa. Kuten muiden jäämien, ovat näidenkin määrät erittäin pieniä, eikä niistä tarvitse olla huolissaan.
Entä Essityn kosmetiikkatuotteet? Sisältävätkö ne säilöntäaineita?
Kosmetiikkatuotteiden säilymisen varmistaminen on olennaista niiden turvallisen käytön kannalta, sillä muutoin ne ovat alttiita mikro-organismien hyökkäyksille. Vastaus siis on: kyllä, käytämme säilöntäaineita joissakin kosmetiikkatuotteissamme – sekä säilyttääksemme tuotteen eheyden että suojellaksemme sinua kuluttajana.
 
Essityn tuotteissa käyttämämme säilöntäaineet arvioidaan ja valikoidaan huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat turvallisia terveydelle ja ympäristölle. Kaikki käyttämämme säilöntäaineet täyttävät tietenkin lakisääteiset vaatimukset. Sen lisäksi, että noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia, rajoitamme myös useiden säilöntäaineiden, kuten formaldehydin ja metyylikloori-isotiatsolinonin (MIT) käyttöä kosmetiikassamme.
Sisältävätkö Essityn tuotteet parabeeneja?
On hyvä muistaa, että kaikki parabeenityypit eivät ole huonoja. Metyyliparabeeni ja etyyliparabeeni ovat turvallisia ja kosmetiikassa hyväksyttyjä säilöntäaineita. Essityn tuotteissa ne on mainittu tuotepakkauksen ainesosaluettelossa.
Sisältävätkö Libressen imukykyiset hygieniatuotteet (eli siteet, tamponit, pikkuhousunsuojat tai kuukautisalushousut) atsovärejä?
Kaikki atsovärit eivät ole haitallisia, niin kuin eivät ole kaikki parabeenitkaan. Jotkin atsovärit voivat hajota ja vapauttaa karsinogeenisiä aromaattisia amiineja. EU:n REACH-kemikaalilainsäädännön (Liite XVII) mukaisesti emme salli tuotteissamme näiden mahdollisesti karsinogeenisten atsovärien käyttöä. 
 
Joskus käytämme muita, vaarattomia atsovärejä tietyissä tapauksissa, mutta ainoastaan tuoteturvallisuustiimimme suorittaman tiukan arvioinnin ja hyväksynnän jälkeen.
Käytättekö Libressen intiimihygieniatuotteissa väriaineita?

Kyllä: osa Libressen intiimihygieniatuotteista sisältää väriaineita. Tämä on ilmaistu aina selvästi ainesosaluettelossa. Valitsemme väriaineet aina huolellisesti ja arvioimme ne varmistaaksemme, että ne ovat terveyden ja ympäristön kannalta turvallisia.

Käytetäänkö Essityn hygieniatuotteissa optisia kirkasteita?
Käytämme optisia kirkasteita joskus liimoissa tietyissä materiaaleissa, kuten joustavissa materiaaleissa, jäljittääksemme osien oikean asennon tuotteen kokoamisen aikana. Nämä liimat käyvät aina läpi tuoteturvallisuushyväksynnän.
 
Optisten kirkasteiden jäämiä saattaa joutua tuotteisiin pehmopaperituotteissa käytettyjen kierrätettyjen kuitujen kautta. Essity ei käytä optisia kirkasteita pehmopaperituotteiden valmistuksessa tarkoituksella – lukuun ottamatta hyvin harvinaisia teknisiä poikkeuksia, joiden kohdalla käytetään ainoastaan elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä optisia kirkasteita.
Teettekö eläinkokeita?
Me Essityllä välitämme ihmisistä ja maapallosta. Ja se tarkoittaa myös eläimistä välittämistä. 
 
Emme kannata eläinkokeita ja olemme sitoutuneita minimoimaan ne. Emme koskaan testaa tuotteitamme eläimillä, ellei laki sitä ehdottomasti meiltä vaadi. 
 
Sisältävätkö Essityn tuotteet allergeeneja?
Tuotteemme eivät sisällä allergeeneiksi luokiteltavia aineita (joilla on H317-luokitus) tai aineita, joita pidetään yleisesti allergeeneina, lukuun ottamatta hajusteita, säilöntäaineita ja joitakin pieninä pitoisuuksina käytettäviä ainesosia, jotka arvioidaan perusteellisesti. 
 
Hajusteita sisältävien tuotteiden, kuten siteiden ja pikkuhousunsuojien, pakkauksissa on asiasta selvä merkintä, kuten ”sisältää hajusteita” tai ”hajustettu”. Valikoimme ja arvioimme näiden tuotteiden hajusteet tarkasti varmistaaksemme, että ne ovat tuotteen käyttötarkoituksen kannalta turvallisia.
Käytättekö Essityn tuotteissa eläinperäisiä ainesosia?
Periaatteessa emme. Hygieniatuotteemme eivät sisällä suoraan eläimistä peräisin olevia ainesosia. Tämä olisi vastoin toimintamme ytimessä olevaa huolenpidon henkeä. Emme myöskään suorita tuotteillamme eläinkokeita, ellei laki sitä meiltä vaadi. 
 
Toisaalta tuotteidemme hankintaketju on monimutkainen, ja vaikka riski on uskoaksemme pieni, emme pysty ehdottomasti takaamaan, että muut tuotantoketjussamme eivät käytä eläinperäisiä materiaaleja. 
Ovatko Essityn tuotteet vegaanisia?

Periaatteessa tuotteemme eivät sisällä suoraan eläimistä peräisin olevia aineita. Emme kuitenkaan voi väittää tuotteidemme olevan ”vegaanisia”. Tämä johtuu siitä, että tuotteidemme tuotantoketju on monimutkainen, emmekä voi taata, etteivät muut ketjussa käytä eläinperäisiä materiaaleja.

Olen huolissani siitä, kuinka yleisiä muuntogeenisistä organismeista (GMO) on tullut. Käyttääkö Essity tuotteissaan geenimuunneltua sellua?
Mekin olemme asiasta huolissamme, ja periaatteessa vastauksemme on: emme käytä. Emme käytä geneettisesti muunnelluista puista peräisin olevia puukuituja. 
 
Lisäksi kaksi kansainvälistä metsäsertifiointijärjestöä, FSC (Forest Stewardship Council) ja Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), eivät toistaiseksi salli muuntogeenisten organismien käyttöä metsänhoidossa. Essity käyttää ainoastaan tuoreita puukuituja, joilla on joko FSC- tai PEFC-sertifikaatti.
Mikä on Essityn kanta muuntogeenisiin organismeihin (GMO)?
Me Essityllä tiedostamme pitkän aikavälin epävarmuuden liittyen muuntogeenisten organismien (GMO) käytön ympäristö- ja terveysriskeihin. Siksi suhtaudumme muuntogeenisiä organismeja sisältäviin materiaaleihin varauksella.
 
Jos haluat tietää lisää, tutustu Essityn kantaan muuntogeenisiin organismeihin.