Henkilötiedon käsittelyä koskevat käytännöt

SCA Hygiene Products Ab (”SCA”) ja sen tytäryhtiöt (”SCA” tai ”SCA Group”) pyrkivät siihen, että kaikki, joiden henkilökohtaisia tietoja SCA käsittelee, voivat aina luottaa siihen, että heidän tietosuojaansa kunnioitetaan ja henkilökohtaisesta tiedosta pidetään huolta asianmukaisella tavalla. Katso myös SCA Groupin eettiset toimintaohjeet. 
 
SCA noudattaa voimassa olevia kansallisia tietoturvalakeja, jotka säätelevät henkilökohtaisen tiedon (“henkilötiedot”) keräämistä ja käyttöä, sekä tätä Tietosuojaselostetta. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on määritellä meille antamiesi tai tietoomme tulleiden henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet. 
 
SCA tai sen näissä ehdoissa tai asianmukaisella Sivustolla nimetty tytäryhtiö on tietojen valvoja, joka on vastuussa näissä Käyttöehdoissa kuvattujen henkilötietojen käsittelystä. 

Henkilötiedot

Henkilötietoja, mukaan lukien SCA:lle antamasi nimet ja osoitteet, voidaan käsitellä sekä käsin että tietokoneella. 
 
Antamiasi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin SCA:n tarpeelliseksi katsomalla tavalla: (i) tekemiesi pyyntöjen tai sopimusten hallinta, (ii) tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyvien tietojen tai palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynnin/tuotteiden kehittäminen. Lähettämällä henkilötietoja SCA:lle hyväksyt tässä Tietosuojaselosteessa ja Käyttöehdoissa esitetyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. 
 
Käydessäsi jollain SCA:n Sivustolla selailuun käyttämäsi tietokoneen IP-osoite voidaan rekisteröidä. Käytämme IP-osoitteita myös mittaamaan SCA:n Sivustojen käyttöä. (IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa Internetiin kytketty tietokone. Verkkoselaimesi antaa sen automaattisesti aina, kun käyt jollain verkkosivulla.) Osana tällaista mittausta voidaan myös kerätä tietoa siitä, millä tavoin käytät Sivustoa. Tähän saattaa myös sisältyä Sivuston käytön seuranta, jonka avulla SCA parantaa sivustoa, personoi käyttäjäkokemustasi räätälöimällä näkemääsi sisältöä, optimoi käyttäjäkokemuksesi ja mittaa käytön tiheyttä. Sama käytäntö voi koskea myös muita käyttäjätilejä, joita sinulla saattaa olla SCA:n kanssa. Keräämäämme tieto on analysoitavissa myös tilastollisesti. 

Arkaluontoinen tieto

Jos omasta vapaasta tahdostasi toimitat meille arkaluontoista tietoa itsestäsi (esimerkiksi fyysiseen terveyteesi liittyvää tietoa), annat samalla SCA:lle suostumuksesi käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi Tietosuojaselosteessa (ja tällaisen tiedon keräämisen yhteydessä annetun ilmoituksen yhteydessä) kuvattuja tarkoituksia varten siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista ilman voimassaolevan lain vaatimaa erillistä suostumusta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Täyttääkseen tavoitteet, joita varten henkilötietoa on kerätty, SCA voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille kuten yhteistyökumppanille tai tuotteidemme jakelijalle. 
 
Antamaasi tietoa voidaan siirtää muille SCA Group konsernin osapuolille ja/tai liikekumppaneille, joita on sekä Euroopan Unionin sisä- että ulkopuolella. 
 
Noudata aina varovaisuutta luovuttaessasi henkilötietoja verkossa. Sinun vastuullasi on huolehtia salasanojesi ja henkilötietojesi tietoturvasta. Näiden verkkosivujen käyttämisen katsotaan tarkoittavan, että tiedostat nämä riskit ja otat ne omalle vastuullesi. 

Henkilötietojen saatavuus ja korjaaminen

Jos haluat ottaa yhteyttä tämän Sivuston tarjoajaan koskien Tietosuojaselostetta, lähetä postia SCA:lle osoitteeseen Oy SCA Hygiene Products Ab, Asiakaspalvelu, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo tai sähköpostia osoitteella libresse.kysymykset@essity.com.