Kuukautiskierto ja liikunta 

Liikunta ja liikkuminen ovat ratkaisevan tärkeitä hyvinvoinnin kannalta lähes kahdeksalle kymmenestä (78 %) naisesta. Kuitenkin jopa 73 % jättää usein liikunnan väliin kuukautisten aikaisen voinnin takia.

Runsas verenvuoto (61 %), kipu ja PMS-oireet (58 %) sekä jaksamattomuus ja energian puute (51 %) ovat suurimmat syyt, jotka estävät meitä liikkumasta kuukautisten aikana. 

Oireet, jotka estävät meitä eniten liikkumasta kuukautisten aikana:     Runsas verenvuoto (61 %)     Kipu ja PMS-oireet (58 %)     Jaksamattomuus ja energian puute (51 %) 

Vaikka seitsemän kymmenestä 18–29-vuotiaasta naisesta (71 %) jättää liikunnan väliin kivun tai PMS-oireiden vuoksi, vastaava osuus 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä on vain 34 %. Jälkimmäisessä ryhmässä runsas kuukautisvuoto on yleisin syy jättää liikunta väliin kuukautisten aikana. Yli puolet (58 %) 50–59-vuotiaista naisista mainitsee tämän syyksi. 

Kuukautiskierron neljästä vaiheesta yhden – ovulaatiovaiheen – aikana estrogeenitasot kohoavat ja lisäävät voima- ja energiatasoja. Tässä vaiheessa liikunnan vaikutus on parhaimmillaan, mutta jopa 64 % kaikista naisista ei tiedä tätä.

Noin joka kymmenes (12 %) uskoo treenaamisen olevan tehokkainta follikulaarivaiheessa, 14 % arvelee tehokkaimman vaiheen olevan ovulaatiovaihe, 7 % veikkaa luteaalivaihetta ja 3 % uskoo treenin olevan tehokkainta kuukautisten aikana. 

Yli puolet (60 %) ei koskaan tietoisesti muuta liikkumistapaansa kuukautiskierron mukaan. Niiden nuorten (18–29-vuotiaiden) osuus, jotka eivät koskaan muuta liikkumistapaansa, on hieman pienempi (53 %) kuin 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä (66 %), kun taas 50–59-vuotiaista naisista 49 % kertoo, etteivät he koskaan mukauta liikkumistapaansa.

39 % toivoo, että heillä olisi paremmat tiedot treenaamisen optimoimiseksi kuukautiskierron eri vaiheissa. Tässä näkyvät selvästi ikäryhmien väliset erot. 18–29-vuotiaista jopa 49 % kaipaa lisää tietoa, kun taas 30–49-vuotiaista 36 % ja 50–59-vuotiaista vain 20 % haluaisi tietää asiasta enemmän. 

Tutkimus toteutettiin mielipide- ja markkinatutkimusyritys YouGovin toimesta aikavälillä 19.12.2022.- 3.1.2023. Tutkimuksessa tehtiin 869 internethaastattelua 18-60-vuotiaille suomalaisille naisille.

39 % haluaa saada paremman käsityksen siitä, miten treenaaminen voidaan optimoida kuukautiskierron eri vaiheissa