Kuukautiskierto ja hyvinvointi

Käsi sydämellä: tunnetko kuukautiskiertosi ja tiedätkö, miten se vaikuttaa hyvinvointiisi? Näin arvelimmekin – etkä ole ainoa. Neljä kymmenestä (39 %) naisesta toivoo, että heillä olisi enemmän tietoa kuukautiskierron toiminnasta, jotta he voisivat vaikuttaa hyvinvointiinsa kierron eri vaiheissa. Kiinnostus on erityisen suurta nuorten keskuudessa 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 52 % haluaisi lisää tietoa kuukautiskierrosta voidakseen paremmin.

39 % toivoo, että heillä olisi enemmän tietoa kuukautiskierron toiminnasta 

Vain hieman yli joka kolmas (33 %) uskoo tietävänsä erittäin hyvin, miten kuukautiskierto toimii ja miten kierron eri vaiheet voivat vaikuttaa kehoon ja hyvinvointiin. Tätä voidaan verrata siihen, että jopa 62 prosenttia pitää kirjaa omasta kuukautiskierrostaan ja pyrkii näin tuntemaan sen paremmin, ja tästä suurin osa (33 %) pitää kirjaa sovelluksen avulla. Kyseessä on yksinkertaisesti tietovaje, joka on täytettävä.

Näin voimme kierron eri vaiheissa 

Suurin osa (91 %) kokee fyysisiä tai psyykkisiä oireita kuukautisten aikana, keskimäärin kiertopäivinä 1–7. Useimmilla (61 %) on särkyjä ja kramppeja, kehon turvotusta (59 %) ja mielialan vaihteluita (44 %). 

91 % kokee kuukautiskierron aikana erilaisia oireita, ja useimmilla on kipuja ja kramppeja 

Follikulaarivaiheen aikana, joka tapahtuu keskimäärin kiertopäivinä 7–14, kuusi kymmenestä (61 %) kokee jonkinlaisia vaikutuksia hyvinvointiinsa. Hieman yli joka neljäs (23 %) tuntee sukupuolihalukkuuden lisääntyvän, mutta lähes yhtä monella (22 %) on kipuja tai kramppeja. Kehon turvotus (22 %), mielialan vaihtelut (21 %), rintojen arkuus (17 %) ja energian puute (11 %) ovat muita epätoivottuja vaikutuksia.  

Ovulaatiovaiheessa keskimäärin kiertopäivinä 14-15 yli puolet (59 %) kokee vaikutuksia hyvinvointiinsa. Hieman yli joka neljäs (28 %) kertoo seksuaalisen halukkuutensa lisääntyvän, kun taas viidennes (20 %) kokee kipuja tai kramppeja.

28 %:lla seksuaalinen halukkuus kasvaa ovulaatiovaiheessa, ja 20 % kokee kipuja tai kramppeja.

Luteaalivaiheen aikana keskimäärin kiertopäivinä 15–28, mukaan lukien päivät juuri ennen kuukautisten alkamista, lähes puolet (48 %) kokee jonkinlaisia vaikutuksia hyvinvointiinsa. Lähes viidenneksellä (18 %) on mielialan vaihteluita, kun taas toiset kärsivät rintojen arkuudesta (15 %) ja kehon turvotuksesta (14 %).

91 %:lla oireita kuukautiskierron aikana   64 %:lla oireita follikulaarivaiheen aikana   59 %:lla oireita ovulaatiovaiheen aikana   48 %:lla oireitaluteaalivaiheen aikana 

Yleinen hyvinvointi eri vaiheissa 

Mitä tulee yleiseen hyvinvointiin kuukautisten aikana, lähes puolet (40 %) kertoo vointinsa olevansa välillä 1–5 kymmenvaiheisella asteikolla, jossa 1 tarkoittaa erittäin huonoa.

Hieman yli kolmannes (36 %) kertoo vointinsa olevan välillä 7–10, mutta ikäryhmien välillä on selkeitä eroja. 46–60-vuotiaista naisista 43 % kertoo vointinsa olevan välillä 7–10, kun taas 16–29-vuotiaista naisista vain 29 % kertoo voivansa näin hyvin kuukautisten aikana. 

40 % kertoo vointinsa olevan tasolla 5 tai heikompi hyvinvoinnin kymmenen kohdan asteikolla kuukautisten aikana.

Onneksi follikulaarivaiheen aikana monet tuntevat olonsa huomattavasti paremmaksi. Yli puolet (57 %) arvioi yleisen hyvinvointinsa olevan tasolla 7–10, ja vain 16 % arvioi sen olevan asteikon tasolla 1–5. Myös tässä vaiheessa iäkkäämmät tuntevat olonsa paremmaksi kuin nuoremmat. 50–59-vuotiaista jopa 60 % arvioi vointinsa olevan tasolla 7–10, kun taas 40-49–vuotiaista näin kokee 72 % ja 16–29-vuotiaista 67 %.

Ovulaatiovaiheen aikana 74 % voi niin hyvin, että he arvioivat vointinsa olevan tasolla 7–10 kymmenvaiheisella asteikolla. Hienoa! Neljä kymmenestä (41 %) ilmoittaa vointinsa olevan jopa tasolla 9 tai 10. 40–49-vuotiaista jopa 43 %ilmoittaa tuntevansa olonsa erittäin hyväksi tässä vaiheessa, kun taas 50–59-vuotiaiden ryhmässä vastaava luku on 37 %.

Vain joka kymmenes (10 %) kertoo, että ei voi kovin hyvin ovulaatiovaiheessa, vaan vointi on tasolla 1–5.

Luteaalivaiheen aikana hyvinvointi laskee jälleen hieman. Lähes kolme neljäsosaa naisista (71 %) ilmoittaa tuntevansa olonsa niin hyväksi, että se on asteikolla tasolla 7–10. 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä 77 % ilmoittaa luvuksi 7–10, kun taas 40–49-vuotiaista naisista tätä mieltä on 68 %.

Tutkimus toteutettiin mielipide- ja markkinatutkimusyritys YouGovin toimesta aikavälillä 19.12.2022.- 3.1.2023. Tutkimuksessa tehtiin 869 internethaastattelua 18-60-vuotiaille suomalaisille naisille.