Ajatuksiamme kestävästä kehityksestä
Ajatuksiamme kestävästä kehityksestä

Ajatuksiamme kestävästä kehityksestä

Kestävä kehitys ei ole vain muotitermi, vaan avain planeettamme selviytymiseen. 
 
Lienee sanomattakin selvää, että globaali ilmaston lämpeneminen on yksi vakavimmista maailmaa koskevista ongelmista. Haluamme, että tiedät Essityn – joka valmistaa terveyssiteitä, pikkuhousunsuojia, tamponeja ja intiimituotteita Libresse-tuotemerkillä (eli meidän!) – näkevän paljon vaivaa valmistaakseen tuotteita, jotka ovat paitsi luotettavia myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Haluamme parantaa naisten ja transihmisten elämää kaikkialla maailmassa, eikä se onnistu, mikäli tuhoamme samalla omaa kotiplaneettaamme. Asiat liittyvät toisiinsa! 
 
Me Libressellä olemme ylpeitä valmistaessamme ja kehittäessämme tuotteitamme kestävästi. Yrityksenä olemme aina pyrkineet suojelemaan planeettaamme ja sen resursseja. Tämä pätee niin ostamiimme materiaaleihin, valmistustapoihin kuin kuluttajillemme toimitettaviin valmiisiin tuotteisiinkin. Meillä on vielä pitkä matka edessämme, mutta toivomme, että pysyt mukana matkallamme kohti kestävämpää maailmaa. Pidämme sinut ajan tasalla siitä, mitä tiedämme ja miten käytämme tuota tietoa kestävän kehityksen edistämiseen työssämme.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Puhuessamme hiilijalanjäljestä tarkoitamme kasvihuonekaasujen – kuten hiilidioksidin (CO₂) ja metaanin (CH₄) – kokonaismääriä. Niitä pääsee ilmakehään tuotteen valmistus-, käyttö- ja hävitysvaiheessa. Kuten tiedät, korkeat hiilidioksidipitoisuudet edistävät osaltaan globaalia ilmaston lämpenemistä. Vähentämällä hiilidioksidipäästöjämme pienennämme myös hiilijalanjälkeämme.  
 
Laskemme CO₂-päästöjen vähentymisen määrän tuotteen elinkaarianalyysin avulla. Se kohdistuu tuotteen kokonaisympäristövaikutukseen raaka-aineiden tuotannosta aina käyttöön, jätteenkäsittelyyn ja kuljetukseen. Siis kaikkeen.
 
Kaikkien Ultra-siteidemme ja imukykyisten pikkuhousunsuojiemme osalta olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä kuudella prosentilla. Se lasketaan näiden tuotteiden keskiarvona, ja koskee Ultra-siteiden uusinta versiota vuodelta 2018 ja imukykyisten pikkuhousunsuojien mallia vuodelta 2016. Osuus muodostuu niistä muutoksista, joita olemme tehneet tuotteisiin, pakkauksiin ja valmistustapoihin. Elinkaarianalyysi suoritetaan 14040-sarjan ISO-standardien mukaan. Analyyseissä on tuotekategorioita koskevia erityissäännöksiä, ja ne ovat kolmannen osapuolen tarkistamia.
 
Olemme siirtyneet tehtaissamme sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön (aurinko-, vesi- ja tuulivoima sekä biomassa) rajallisten öljy-, hiili- ja maakaasuvarantojen käytön sijaan. Uusiutuva sähkö vähentää hiilijalanjälkeä verrattuna fossiilisista polttoaineista saatavaan sähköön. Sitä myös säännellään ja valvotaan tarkkaan.
 
Uusiutuvan sähkön käyttö vaatii sen alkuperän takaavaa sertifikaattia. Essityn sertifikaatin mukaan uusiutuvaa sähköä käytetään tuotteiden valmistuksessa tehtaissamme 100-prosenttisesti.

Tuoteinnovointi

Etsimme jatkuvasti uusia, käytännöllisiä valmistustapoja, jotka tekisivät tuotteistamme ympäristöystävällisempiä. Kiinnitämme huomiota ostamiimme materiaaleihin ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia valmistustapoja uusille, tehokkaammille ja paremmille tuotteille.
 
Kestävyys alkaa vastuullisesta tiedonhausta. On äärimmäisen tärkeää pohtia jokaisessa vaiheessa sitä, miten voimme pienentää ympäristövaikutusta älykkäällä suunnittelulla ja hyvillä materiaalivalinnoilla. Olemme esimerkiksi päättäneet käyttää Ultra-siteissämme ja imukykyisissä pikkuhousunsuojissamme vain vastuullisesti hallinnoiduista metsistä peräisin olevaa paperimassaa. Olemme myös vähentäneet muovia Ultra-siteiden kääntöpuolelta. Ympäristöystävällisyys on meille kaikki kaikessa. Siksi yritämme toimia sen mukaan jokaisessa pienessäkin asiassa.

Pakkaus

Sisäpuoli toki ratkaisee, mutta merkitystä on myös sillä, miten pakkaamme tuotteemme ja toimitamme ne maailmalle. Pyrimme siksi pienentämään pakkauksia, ja kun se ei enää onnistu, valitsemme ekologisesti kestävämpiä materiaaleja. Eli näin:

1. Vähemmän pakkausmateriaalia

Ohuemmat tuotteet tarkoittavat pienempiä pakkauksia, ja siten myös vähemmän jätettä. Vuodesta 2008 lähtien olemme onnistuneet vähentämään ohuista siteistämme muodostuvaa pakkausjätettä 14 prosentilla. (Ohuempina ne ovat kaiken lisäksi myös käytännöllisempiä ja mukavampia – todellinen win-win-tilanne!)


2. Enemmän kestävästi valmistettuja pakkauksia

Olemme siirtyneet uusiutuvista materiaaleista valmistettuihin pakkauksiin valtaosassa tuotteistamme.


Ultra-siteet

  1. Ultra-siteidemme ulkopakkauksen muovista vähintään 50 % on peräisin uusiutuvista lähteistä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa vastuullisesti kasvatetusta sokeriruo’osta peräisin olevaa muovia, jota voi siis kierrättää. 50-prosenttisesti uusiutuvaa muovia sisältävät pakkaukset on verifioitu EN 16604 2015- tai ASTM D6866 -menetelmän mukaisesti.
  2. Se, että voimme kirjoittaa Ultra-siteidemme pakkaukseen merkinnän ”kierrätettävä pakkaus” perustuu ISO 14021- (Omaehtoiset ympäristöväittämät) ja ISO 18604 (Pakkaukset ja ympäristö) -standardien mukaiseen arviointiin sekä RecyClass-vaatimuksiin.

Pikkuhousunsuojat, joissa on imukykyinen ydin

  1. Pikkuhousunsuojiemme paperipakkaukset on valmistettu uusiutuvista kuiduista, ja nekin voi siis kierrättää!
  2. Pakkausten merkintä ”kierrätettävä pakkaus” perustuu ISO 14021- (Omaehtoiset ympäristöväittämät) ja ISO 18604 (Pakkaukset ja ympäristö) -standardien mukaiseen arviointiin sekä kierrätyskapasiteettia koskeviin CPI- ja CEPI-linjauksiin.*

* Materiaalin todellinen kierrätyskapasiteetti riippuu paikallisista kierrätysmahdollisuuksista.