Kaikkia raskaudenkeskeytyksiä tekeviä henkilöitä sitoo luottamuksellisuussäännöstö. Se tarkoittaa, etteivät he saa kertoa raskaudenkeskeytyksestä mitään ilman asiakkaan lupaa.